Aanbestedingsrecht

De regelgeving betreffende aanbestedingen is complex, omvangrijk en voortdurend aan verandering onderhevig. Bij iedere aanbesteding is gedegen juridisch advies onmisbaar.
 
Indien een overheid of overheidsbedrijf een opdracht wenst te geven of inkopen wenst te doen, dient veelal een aanbestedingsprocedure te worden gevolgd. De opdrachtgever stelt dan een document op waarin de opdracht staat omschreven en waarin de vereisten worden vermeld waaraan de inschrijver dient te voldoen (selectiecriteria). Ook dient duidelijk te worden gemaakt op welke wijze de inschrijvers zullen worden beoordeeld (gunningscriteria). In de Europese en Nederlandse wetgeving zijn regels geformuleerd waaraan aanbestedingen dienen te voldoen.

Boogaard Advocaten is u graag van dienst bij:

  • het adviseren omtrent aanbesteding
  • het opstellen en beoordelen van aanbestedingsstukken
  • het begeleiden bij het inschrijven op een aanbesteding
  • het opzetten en begeleiden van aanbestedingsprocedures
  • aanbestedingsgeschillen
  • onderhandelingen
  • procedures
  • arbitrages

Contactpersonen

mr. J. (Jan) Boogaard