Arbeidsongeschiktheid

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA dragen het financiële risico voor de arbeidsongeschiktheid van (ex)-werknemers. Dit betekent dat de kosten van de WGA-uitkering en de re-integratie gedurende maximaal tien jaar voor rekening van de werkgever kunnen komen.

 

Bij ziekte van een werknemer rust op werkgevers een wettelijke loondoorbetalingsverplichting van twee jaar. Indien de werknemer na twee jaar nog steeds voor 35% tot 80% arbeidsongeschikt is, kan de werknemer aanspraak maken op een WGA-uitkering. De werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA draagt het financiële risico van de WGA-uitkering. De lengte van het arbeidsverleden van de werknemer bepaalt de duur van de aanspraak op een loongerelateerde WGA-uitkering.  Daarna kan de werknemer mogelijk aanspraak maken op een vervolguitkering of een loonaanvullingsuitkering.

 

Indien de werknemer na twee jaar ziekte voor meer dan 80% arbeidsongeschikt is, kan de werknemer aanspraak maken op een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Het financiële risico komt in dat geval niet voor rekening van de werkgever.

Mede vanwege de grote financiële belangen die voor de eigenrisicodragers met het bovenstaande zijn gemoeid, kan het lonend zijn bezwaar te maken en eventueel beroep in te stellen tegen de toekenning van de WGA-uitkering, de overdracht van het financiële risico en het verhaal op de werkgever. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de arbeidsmogelijkheden verkeerd zijn beoordeeld, de arbeidsongeschiktheidsberekening onjuist is, etc.

 

Indien u bezwaar wenst te maken tegen een besluit van het UWV omtrent de WGA-uitkering van uw werknemer, dan wel indien u vragen hebt over het eigenrisicodragerschap voor de WGA, zijn de specialisten van Boogaard Advocaten graag bereid u van advies te voorzien.

 

Contactpersonen

mr. J. (Jan) Boogaard

mr. R.L. (Rens) Pyfferoen