mr. J. (Jan) Boogaard

Jan Boogaard is advocaat ondernemingsrecht en vastgoedrecht bij Boogaard Advocaten te Middelburg. Hij zet zijn brede kennis en ruime ervaring in voor ondernemingen, instellingen en particulieren.

 

In 1979 heeft Jan zijn studie rechtsgeleerdheid, zowel privaatrecht als bedrijfs- en sociaaleconomisch recht, afgerond aan de Universiteit Utrecht. In 1981 heeft hij Boogaard Advocaten opgericht. Jan houdt zich bezig met alle aspecten van ondernemingsrecht, contractenrecht en vastgoedrecht. Zijn cliënten assisteert hij bij kwesties in het ondernemingsrecht zoals:

 • overnames en reorganisatie;
 • bestuurdersaansprakelijkheid;
 • prospectusaansprakelijkheid;
 • enquêterecht;
 • jaarrekeningprocedures;
 • (collectief) arbeidsrecht;
 • contractenrecht.

Ook assisteert hij cliënten bij kwesties in het vastgoedrecht zoals:

 • aanbestedingen;
 • projectontwikkeling;
 • bouwgeschillen;
 • bestemmingsplanprocedures;
 • appartementsrecht.

Jan is lid van meerdere specialisatieverenigingen en volgt nauwgezet alle ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsrecht en vastgoedrecht. Jan is een vertrouwenspersoon voor vele ondernemingen en particulieren.

 

Het dagelijks werk van Jan bestaat uit het adviseren, onderhandelen, opstellen van overeenkomsten en het voeren van procedures. Hij heeft een dienstverlenende instelling en staat garant voor de juridische kwaliteit.


Beëdigd als advocaat

1979

 

Lidmaatschappen

Vereniging voor Bouwrecht-advocaten, Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht, Vereniging Corporate Litigation, Vereniging voor Gezondheidsrecht, Duits-Nederlandse Advocatenvereniging

 

Talen

Nederlands, Engels en Duits

 

Rechtsgebiedenregister

Jan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgiebeden geregistreerd:

 

- Algemene praktijk:

 • Burgerlijk recht
 • Bestuursrecht

- Vastgoedrecht:

 • Bouwrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

tel: +31(0)118 623 655 mob: 06 - 51 61 70 63 Neem contact op