Appartementsrecht

In Nederland worden steeds meer appartementencomplexen gebouwd. Daarmee stijgt ook de behoefte aan rechtshulp bij Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), appartementseigenaren en derden, zoals overheden, projectontwikkelaars, aannemers en beleggers. Soms betreft het complexe juridische vraagstukken. Boogaard Advocaten kan daarbij van dienst zijn.

Het gebouw van een appartementencomplex is in eigendom van de gemeenschap van appartementseigenaren. Zij zijn van rechtswege verenigd in de VvE. Een appartementsrecht is een vorm van gemeenschap, waarbij aan elk aandeel een exclusief gebruiksrecht van een privé-gedeelte van het gebouw (het appartement) is gekoppeld. Ook geeft een appartementsrecht een gebruiksrecht van gemeenschappelijke onderdelen van het pand, zoals het trappenhuis, de lift of de binnentuin.

In de splitsingsakte en de daaraan gekoppelde splitsingstekening staat beschreven op welke wijze het appartementencomplex is opgesplitst in appartementsrechten. De rechten en plichten van de individuele appartementseigenaren zijn neergelegd in het splitsingsreglement. Het splitsingsreglement kan worden aangevuld met een huishoudelijk reglement.

De VvE heeft tot taak de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren. Daarnaast is de VvE verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw. De VvE is bevoegd de gezamenlijke appartementseigenaren in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Boogaard Advocaten is u graag van dienst bij onder meer:

 

 • Advisering over het appartementsrecht
 • Het opstellen en beoordelen van de splitsingsakte
 • Het opstellen en beoordelen van een splitsingsreglement
 • Het opstellen en beoordelen van een huishoudelijk reglement
 • Het verkrijgen van vervangende machtigingen van de kantonrechter
 • Nietige of vernietigbare besluiten van de VvE
 • Aansprakelijkheid van het bestuur, de commissarissen of de leden van de VvE
 • Benoeming en ontslag van het bestuur of de commissarissen
 • De incasso van achterstallige servicebijdragen
 • Onderhandelingen
 • Procedures
 • Mediation

 

Contactpersonen

mr. J. Boogaard

mr. J.J. (Johan) Spijk
mw. mr. S. (Samantha) Saija 

mw. mr. J.C.P. (Kimberley) van der Heijden