Arbeidsrecht

Arbeid is één van de productiemiddelen van een onderneming. Zowel voor de onderneming als voor de werknemers is het van groot belang dat arbeid optimaal wordt ingezet. De juridische advisering van Boogaard Advocaten helpt cliënten dit doel te bereiken.

Arbeidsrecht omvat alles wat samenhangt met de verhouding tussen werkgever en werknemer. De wijze waarop arbeidsverhoudingen worden geregeld is van groot belang voor de samenleving. Om die reden is het arbeidsrecht permanent onderwerp van publiek en politiek debat. Boogaard Advocaten volgt nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht.


De advocaten van Boogaard Advocaten beschikken over ruime ervaring bij:

 • fusies, overnames en reorganisaties
 • het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten
 • het opstellen en beoordelen van collectieve arbeidsvoorwaarden (cao)
 • het vormgeven van (flexibele) arbeids-, detacherings-, outsourcings- en uitzendcontracten
 • flexibilisering van arbeid (uitzending, detachering, payrolling, zzp)
 • het opstellen en beoordelen van beëindigingsovereenkomsten
 • de begeleiding bij vraagstukken als medezeggingsschapsrecht
 • grensoverschrijdende arbeid
 • beloningsgeschillen
 • de begeleiding bij vraagstukken rondom ziektevrezuim, waaronder langdurige arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • adviezen over pensioen
 • (collectief) ontslag en ontslagvergoeding
 • de toepassing van een concurrentiebeding of relatiebeding
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • het voorkomen en oplossen van arbeidsconflicten
 • onderhandelingen
 • procedures
 • arbitrages
 • mediation

 

Contactpersonen

mr. J. (Jan) Boogaard

mr. R.(Rens) Pyfferoen