Transportpraktijk

Het transportrecht (of: vervoersrecht) bestaat uit regels voor het vervoer van personen en goederen over de weg, het spoor, het water en door de lucht. Ook andere aspecten van logistiek, zoals op- en overslag, bewaring en verzekering vallen onder dit gebied. De regels kunnen betrekking hebben op aansprakelijkheid van vervoerders, de inrichting van hun organisaties en op de rechten op vervoersmiddelen.

Het vervoer van goederen en personen is doorgaans niet gebonden aan bepaalde landsgrenzen. Internationale rechtsregels spelen daarom een belangrijke rol. Zo is op het internationaal vervoer van goederen over de weg het CMR-verdrag van toepassing. Bij nationaal wegvervoer is het Nederlands recht van toepassing, waarbij vaak de Algemene Vervoerscondities (AVC) gelden.

Binnen de transportpraktijk is juridische expertise op diverse rechtsgebieden een vereiste. Boogaard Advocaten heeft ruime ervaring en expertise met betrekking tot de raakvlakken van het transportrecht, zoals het contactenrecht, het ondernemingsrecht en het insolventierecht. Slepende procedures over ladingschade kunnen veelal worden voorkomen door contracten zorgvuldig op te stellen. Boogaard Advocaten adviseert haar cliënten onder meer over de inhoud van vervoersovereenkomsten en het gebruik van de juiste algemene voorwaarden.

Boogaard Advocaten beschikt over de benodigde kennis en ervaring om u van dienst te zijn bij onder andere:

  • het opstellen en beoordelen van scheepsbouwcontracten, stuwadoorscontracten of vervoersovereenkomsten
  • het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden
  • pand- en retentierecht
  • aansprakelijkheidskwesties (aanvaring, ladingschade en personenschade)
  • incasso’s
  • beslaglegging en executie
  • procedures
  • arbitrages

 

Contactpersonen

mr. J. (Jan) Boogaard
mr. J.J. (Johan) Spijk
mw. mr. S. (Samantha) Saija