Faillissementsrecht

Het faillissementsrecht omvat alle juridische acties die ondernomen kunnen worden indien een onderneming of een particulier, al dan niet tijdelijk, niet meer in staat is om schuldeisers (crediteuren) te betalen. Het betreft onder meer uitstel van betaling (surseance), faillissement of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Een onderneming of een particulier die een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefent, kan de rechtbank verzoeken om uitstel van betaling te verlenen. Dit kan alleen als de betreffende onderneming of particulier voorziet dat met betaling van opeisbare schulden niet kan worden voortgegaan. Het uitstel dient vervolgens te worden benut om een akkoord met de schuldeisers te bereiken of een doorstart te realiseren.

Wanneer een onderneming of particulier is opgehouden met de betaling van opeisbare schulden, kan het faillissement worden aangevraagd. Als voorwaarde geldt dat er minimaal twee schuldeisers zijn. Een faillissement is een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van de failliete onderneming of persoon. Het beslag beschermt de rechten van de schuldeisers van de failliet. Het faillissement kan door de onderneming of de particulier zelf, dan wel door diens schuldeisers worden aangevraagd. Ook in het geval van faillissement kan worden getracht om een akkoord met de schuldeisers te bereiken.

Boogaard Advocaten beschikt over de benodigde expertise om u de weg te wijzen in het faillissementsrecht bij:

  • advisering over herstructurering en doorstartmogelijkheden
  • het bereiken van een akkoord met de schuldeisers
  • het aanvragen van surseance van betaling
  • het indienen van een faillissementsaanvraag
  • procedures over bestuurdersaansprakelijkheid of over de aansprakelijkheid van commissarissen of aandeelhouders
  • incassoprocedures
  • beslagprocedures
  • het indienen van vorderingen bij de bewindvoerder of curator
  • onderhandelingen
  • procedures

 

Contactpersonen

mr. J. (Jan) Boogaard
mr. J.J. (Johan) Spijk