Procesrecht, arbitrage en mediation

Indien een geschil niet door overleg of onderhandeling opgelost kan worden, komt geschilbeslechting door een derde in beeld. Geschilbeslechting betreft bemiddeling, mediation, bindend advies, arbitrage of een procedure bij de overheidsrechter.

Alternatieve geschilbeslechting betreft bemiddeling, mediation, bindend advies en arbitrage. Bij bemiddeling en mediation helpt een onafhankelijke derde de partijen om zelf tot een oplossing te komen. De bemiddelaar kan de partijen een inhoudelijk voorstel doen ter oplossing van het probleem of kan op verzoek van de partijen zelfs een bindend advies geven. De mediator laat het vinden van een concrete oplossing volledig over aan de partijen zelf. De uitkomst van bemiddeling en mediation is slechts bindend, indien het resultaat is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Bij een bindend advies en een arbitrageprocedure wordt, net als bij geschilbeslechting door de overheidsrechter, door een onafhankelijke derde over de uitkomst van het conflict beslist.

De advocaten van Boogaard Advocaten hebben veel ervaring met het bepalen van de juiste strategie om de belangen van de cliënt op optimale wijze te behartigen.

Boogaard Advocaten beschikt over gedegen kennis en ervaring op het gebied van het procesrecht. Zij zijn u graag van dienst bij:

  • schikkingsonderhandelingen
  • bemiddeling
  • mediation
  • bindend advies
  • arbitrage
  • procedures bij alle rechterlijke instanties
  • litigation

Contactpersonen

mr. J. (Jan) Boogaard
mr. J.J. (Johan) Spijk
mw. mr. S. (Samantha) Saija

mw. mr. J.C.P. (Kimberley) van der Heijden