mr. J.J. (Johan) Spijk

Johan Spijk is huurrecht- en letselschadespecialist bij Boogaard Advocaten.

Sinds 2000 is Johan werkzaam bij Boogaard Advocaten in Middelburg. Tot aan zijn afstuderen was hij in dienst als juridisch medewerker. Nadat hij in 2001 zijn studie rechtsgeleerdheid richting privaatrecht heeft voltooid aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, is hij beëdigd als advocaat.

Johan heeft gedurende zijn loopbaan in de advocatuur op vele rechtsgebieden ruime ervaring opgedaan. Te denken valt aan het bouwrecht, huurrecht, appartementsrecht, contractenrecht, faillissementsrecht, procesrecht, bestuursrecht, de incassopraktijk, de transportpraktijk en de letselschadepraktijk. Al vanaf zijn advocatenstage heeft Johan bijzondere aandacht voor het huurrecht, de letselschadepraktijk en de incassopraktijk.


Johan adviseert en assisteert zijn cliënten in huurrechtkwesties zoals:

 • het beoordelen en opstellen van huurovereenkomsten;
 • het beoordelen en opstellen van algemene huurvoorwaarden;
 • de incasso van achterstallige huur;
 • gebreken aan het gehuurde;
 • het wijzigen van de huurprijs;
 • onderverhuur;
 • indeplaatsstelling;
 • het beëindigen van huurovereenkomsten;
 • ontruiming;
 • onbehoorlijk achtergelaten huurruimtes.

Ook assisteert hij cliënten in letselschadekwesties, zoals:

 • Verkeersongevallen;
 • Arbeidsongevallen of bedrijfsongevallen;
 • Beroepsziekte;
 • Medische fouten;
 • Gebrekkige zaken;
 • Ongevallen veroorzaakt door een dier;
 • Ongevallen tijdens sport of spel;
 • Ongevallen in de particuliere sfeer;
 • Schade als gevolg van een misdrijf.

In de incassopraktijk assisteert hij zijn cliënten in kwesties zoals:

 • het aanmanen van de schuldenaar;
 • het overeenkomen van betalingsregelingen met de schuldenaar;
 • het leggen van conservatoir of executoriaal beslag;
 • het uitwinnen van gelegde beslagen;
 • het aanvragen van het faillissement van de schuldenaar;
 • het executeren van buitenlandse vonnissen (exequaturprocedure).

Johan is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) en de Vereniging van Incasso en Procesadvocaten. Om toegelaten te worden tot de VHA dient een advocaat over voldoende ervaring en deskundigheid te beschikken op het gebied van huurrecht. Tevens dient de advocaat een specialisatieopleiding te hebben gevolgd en een examen met goed gevolg te hebben afgelegd. Johan is een gedreven advocaat met creatieve oplossingen voor juridische geschillen.

 

Beëdigd als advocaat:

2001

 

Lidmaatschappen:

Vereniging van Huurrecht Advocaten, Vereniging van Incasso en Procesadvocaten

 

Talen:

Nederlands en Engels

 

Rechtsgebiedenregister

Johan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 

- Algemene praktijk

 • Burgerlijk recht

- Huurrecht

 • Woonruimte
 • Bedrijfsruimte

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

tel: +31(0)118 623 655 mob: 06 - 30 10 88 14 Neem contact op