Juridisch contractmanagement

Bij bedrijven en organisaties die te maken hebben met langlopende projecten, grote bouwprojecten of (overname)transacties bestaat behoefte aan contractmanagement. Met eenvoudige uitvoering van een gestandaardiseerd contract kan dan niet worden volstaan. Door Boogaard Advocaten als contractmanager in te schakelen kunnen risico’s worden beperkt en kunnen contracten snel en efficiënt worden afgestemd op gewijzigde of onvoorziene omstandigheden.

Contractmanagement is het systematisch en efficiënt besturen van het proces betreffende de opstelling, uitvoering, analyse en beheersing van contracten. Daarbij is de doelstelling contractuele voordelen te maximaliseren en contractuele risico’s te reduceren. Een contractmanager is betrokken bij de contractvorming en volgt nauwlettend alle aspecten van een project of transactie.

Contracten zijn geen statische documenten. Contracten dienen regelmatig te worden geanalyseerd en gewijzigd om up-to-date te blijven. Boogaard Advocaten volgt het bedrijfsleven en de ontwikkelingen die daarop van invloed zijn op de voet. Daardoor kan Boogaard Advocaten direct inspelen op relevante economische, maatschappelijke of politieke veranderingen, alsmede relevante veranderingen in de bedrijfsvoering van de betrokken partijen. Met haar specialistische kennis en ruime ervaring op het gebied van contracten-, ondernemings-, aanbestedings- en bouwrecht, is Boogaard Advocaten meer dan gekwalificeerd voor de rol van contractmanager.

Boogaard Advocaten is u graag van dienst bij:

  • het adviseren over contracten;
  • het (her)onderhandelen over contracten;
  • het opstellen en beoordelen van contracten;
  • het verzekeren van naleving van contracten;
  • het signaleren van relevante gewijzigde of onvoorziene omstandigheden;
  • het wijzigen van contacten;
  • het begeleiden van aanbestedingstrajecten;
  • het produceren van managementrapportages;
  • deelname aan projectteams.


Contactpersonen

mr. J. (Jan) Boogaard
mw. mr. S. (Samantha) Saija