Mededingingsrecht

Het mededingingsrecht heeft als doel te bevorderen dat ondernemingen op een eerlijke wijze met elkaar concurreren en samenwerken. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Europese Commissie houden toezicht op de naleving van de concurrentieregels.

Belangrijke onderdelen van het mededingingsrecht zijn het kartelverbod, het verbod op misbruik van een machtspositie, de controle op concentraties en het verbod op staatssteun. Daarbij is de kern dat de concurrentie op de interne markt niet mag worden verstoord. Zo verbiedt het kartelverbod samenwerking van ondernemingen die de concurrentie op de gemeenschappelijk markt verstoort. Het verbod op misbruik van een sterke machtspositie dient te beletten dat ondernemingen zich aan de concurrentie op de gemeenschappelijke markt kunnen onttrekken. Om potentieel misbruik van een machtspositie te voorkomen, houden de mededingingsautoriteiten op grond van de EG-concentratieverordening toezicht op fusies, overnames en joint-ventures (concentratiecontrole). Zo wordt verhinderd dat het tot stand brengen of versterken van een machtspositie de mededinging op de gemeenschappelijke markt beperkt. Staatssteun kan eveneens de mededinging op de interne markt verstoren. Uitzonderingen daargelaten is een dergelijke vorm van staatssteun verboden.

De ACM en de Europese Commissie beschikken over vergaande onderzoeksbevoegdheden en kunnen bij overtreding van de regels ingrijpende sancties opleggen aan ondernemingen. Ook de bestuurders en feitelijk leidinggevenden van een onderneming kunnen in privé een boete opgelegd krijgen.

Boogaard Advocaten beschikt over gedegen kennis en ervaring op het gebied van het mededingingsrecht. Zij zijn u graag van dienst bij:

 • kartelonderzoeken
 • de controle op concentraties
 • onderzoek naar misbruik van een machtspositie
 • samenwerking met concurrenten
 • samenwerking met andere marktpartijen
 • staatssteun
 • civiele schadeclaims
 • onderhandelingen
 • procedures
 • arbitrages
 • mediation

Contactpersonen

mr. J. (Jan) Boogaard
mw. mr. S. (Samantha) Saija