Ondernemingsrecht, fusie en bedrijfsovername

Ondernemingsrecht raakt de kern van organisaties. Daarbij kan het gaan om samenwerkingen of fusies, de herstructurering van een onderneming en geschillen over de koers van de onderneming.

Ondernemingsrecht omvat het geheel van wetten, rechten en verplichtingen voor ondernemingen. Het regelt onder meer de juridische verhouding tussen de onderneming zelf en de belanghebbenden van de onderneming (directie, werknemers, aandeelhouders, commissarissen), maar ook de verhouding tussen de belanghebbenden onderling. Een ondernemer is een (rechts)persoon die voor eigen rekening en op eigen naam een onderneming drijft. Ondernemen brengt (financiële) risico’s met zich mee. Of, en in welke mate, een directielid aansprakelijk is met zijn privévermogen, hangt af van de rechtsvorm van de onderneming.

Boogaard Advocaten is u graag van dienst bij:

 • de inrichting van het ondernemingsbestuur
 • strategische besluitvorming
 • fusies en overnames
 • bedrijfsopvolging
 • franchise
 • herstructureringen
 • de financiering van de onderneming
 • het opstellen van handelscontracten
 • het opstellen van algemene voorwaarden
 • bestuurdersaansprakelijkheid of de aansprakelijkheid van commissarissen of aandeelhouders
 • ontbinding en liquidatie van vennootschappen
 • onderhandelingen
 • enquêteprocedures
 • jaarrekeningprocedures
 • overige procedures
 • arbitrages
 • mediation
 • insolventie

Contactpersonen

mr. J. (Jan) Boogaard
mw. mr. S. (Samantha) Saija

mr. R.L. (Rens) Pyfferoen