Intellectueel eigendomsrecht

Onder het intellectueel eigendomsrecht (IE-recht) vallen alle rechten op intellectuele creaties. Een creatie kan door meerdere rechten tegelijk worden beschermd. De bekendste intellectuele eigendomsrechten zijn het merkenrecht, het auteursrecht en het octrooirecht.

Andere voorbeelden van intellectuele eigendomsrecht zijn het handelsnaamrecht, domeinnaamrecht, portretrecht, tekeningen- en modellenrecht, kwekersrecht en databankenrecht. Ook know-how en bedrijfsgeheimen vallen onder het intellectuele eigendomsrecht. Voor alle intellectuele eigendomsrechten is in de wet bepaald welke exclusieve rechten zij bieden. De Nederlandse, Europese en internationale wetten beschermen de maker van een creatie tegen onrechtmatige kopieën en exploitatie of tegen het gebruik van zijn werk of ontwerp zonder toestemming. Belangrijke wetten met betrekking tot IE-rechten zijn de Handelsnaamwet, de Auteurswet en de Beneluxmerkenwet.

Boogaard Advocaten beschikt over de benodigde expertise om u de weg te wijzen in het intellectueel eigendomsrecht bij:

  • het adviseren omtrent intellectueel eigendomsrecht
  • het opstellen en beoordelen van exploitatieovereenkomsten
  • het opstellen en beoordelen van licentieovereenkomsten
  • het opstellen en beoordelen van distributieovereenkomsten
  • het opstellen en beoordelen van franchiseovereenkomsten
  • het opstellen en beoordelen van samenwerkingsovereenkomsten
  • het opstellen en beoordelen van sponsoring- en merchandisingovereenkomsten
  • het opstellen en beoordelen van geheimhoudingsovereenkomsten
  • het voeren van procedures bij inbreuk op een IE-recht

 

Contactpersonen

mr. J. (Jan) Boogaard
mw. mr. S. (Samantha) Saija

mr. R.L. (Rens) Pyfferoen