Financieel recht

De ontwikkelingen op het gebied van financieel recht volgen elkaar in hoog tempo op. Geen ondernemer kan alles overzien. De advocaten van Boogaard Advocaten hebben overzicht over het financieel recht.

Het financieel recht bestrijkt de financiële markten en de spelers op die markten. Soliditeit van financiële ondernemingen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten zijn enkele kernwaarden van het financieel recht. De invloed van Europa op het financieel recht is waarschijnlijk groter dan op de andere terreinen van het recht. Tegelijkertijd legt de Nederlandse wetgever in toenemende mate meer en strengere financiële toezichtwetgeving op dan de Europese wetgever. Zo bestaat sinds 1 januari 2013 voor financiële ondernemingen de verplichting om over een productontwikkelingsproces te beschikken. Verder valt te denken aan het provisieverbod voor beleggingsondernemingen en de bonus cap voor de financiële sector. Wanneer een vraagstuk omtrent het financieel recht speelt, is het van belang om tijdig juridische ondersteuning in te roepen.

Boogaard Advocaten is u graag van dienst bij:

 • financiële producten en diensten
 • vermogensbeheer of beleggingsadviezen
 • kredietverleningen
 • derivaten
 • uitgifte en aanbieding van effecten
 • effectenkrediet
 • vergunningaanvragen bij de AFM en de DNB
 • prospectussen
 • zorgplicht
 • het opzetten van fondsen
 • het toetsen van verplichte documentatie
 • handhaving door toezichthouders
 • boetebeschikkingen
 • aansprakelijkheid van toezichthouders
 • factoring
 • procedures
 • arbitrages

Contactpersonen

mr. J. (Jan) Boogaard
mw. mr. S. (Samantha) Saija