Erfrecht

Overlijden is een onvermijdelijk aspect van het leven dat veel emoties teweegbrengt. Te denken valt aan gevoelens van verdriet, spijt en angst. Deze emoties kunnen tot allerlei conflicten leiden bij de verdeling van de erfenis.

De erfenis of de nalatenschap wordt gevormd door het vermogen dat iemand gedurende zijn of haar leven heeft verworven. Het wordt bij het overlijden overgedragen aan een of meer andere personen. De erfgenamen of legatarissen zullen veelal de levenspartner en/of familieleden betreffen, maar het kan tevens om andere personen gaan. De wijze waarop het vermogen wordt overgedragen, kan iemand tijdens zijn leven in belangrijke mate zelf bepalen. Dit kan van groot belang zijn om dierbaren goed verzorgd achter te laten, het voortbestaan van een onderneming veilig te stellen en boedelruzies tussen erfgenamen te voorkomen. In het geval van onterving, kunt u als kind van de erflater aanspraak maken op de legitieme portie. Een onterfde echtgenoot kan gedurende een bepaalde periode aanspraak maken op een zogeheten ‘passend verzorgingsniveau’. Om het gehele proces in goede banen te leiden, is de hulp van een kundige erfrechtadvocaat onmisbaar.

Boogaard Advocaten beschikt over gedegen kennis en ervaring bij:

 • de betekenis van het erfrecht in uw persoonlijke omstandigheden
 • erfrecht en bedrijfsopvolging
 • estate planning
 • het opstellen van schenkingsovereenkomsten
 • het opstellen van testamenten
 • werkzaamheden als executeur
 • het besluit een nalatenschap te aanvaarden (al dan niet onder het voorrecht van boedelbeschrijving) of te verwerpen
 • geschillen over successierecht
 • de vereffening van een nalatenschap
 • de verdeling van een nalatenschap
 • het voeren van onderhandelingen over een nalatenschap
 • mediation
 • vaststellingsovereenkomsten
 • procedures

Contactpersonen

mr. J. (Jan) Boogaard

mw.mr. S. (Samantha) Saija