Bouwrecht

Bouwen is in Nederland gebonden aan uitgebreide regelgeving. Het bouwrecht bedient zich van veel complexe contractvormen. Juridische ondersteuning is binnen het bouwrecht van groot belang.

Het bouwrecht heeft betrekking op het gehele bouwproces. De bestuursrechtelijke kant van het bouwrecht heeft te maken met vergunningen, bestemmingsplannen en planschade. De privaatrechtelijke kant betreft overeenkomsten, algemene voorwaarden, aanbestedingen, contractbreuk, schadevergoedingen en gebreken. Door in een vroeg stadium te vertrouwen op een juridische specialist, kunnen latere problemen worden voorkomen.

Boogaard Advocaten beschikt over de benodigde kennis en ervaring om u de weg te wijzen bij:

 • vergunningen
 • bestemmingsplanprocedures
 • planschade
 • nadeelcompensatie
 • aanbestedingen
 • algemene voorwaarden
 • (onder-)aannemingsovereenkomsten
 • exploitatie- en samenwerkingsovereenkomsten
 • meer- of minderwerk
 • niet-tijdige oplevering
 • geschillen tussen de opdrachtgever en de aannemer
 • aansprakelijkheid voor gebreken of vertraging
 • wanbetaling
 • expertises
 • onderhandelingen
 • mediation
 • arbitrages

Contactpersonen

mr. J. (Jan) Boogaard
mr. J.J. (Johan) Spijk
mw. mr. S. (Samantha) Saija

mw. mr. J.C.P. (Kimberley) van der Heijden