Letselschade en aansprakelijkheid

Letselschade is de schade die u heeft opgelopen als gevolg van lichamelijk of psychisch letsel. Als slachtoffer heeft u recht op een passende schadevergoeding. Om hier aanspraak op te kunnen maken, dient de verantwoordelijke partij aansprakelijk te worden gesteld. Oorzaken van letselschade kunnen zijn een verkeerongeval, arbeidsongeval, medische fout, ongevallen in de particuliere sfeer en schade als gevolg van een misdrijf.


Aansprakelijkheid

Vaak heeft u als slachtoffer meer verhaalsmogelijkheden dan u in eerste instantie denkt. Als slachtoffer van een arbeidsongeval kunt u uw schade vrijwel altijd verhalen. Raakt u als fietser of voetganger ten gevolge van een eigen verkeersfout betrokken bij een ongeval waarbij een auto betrokken is, dan zal de verzekeraar van de auto uw schade in ieder geval voor een gedeelte moeten vergoeden. Ook als passagier/inzittende van een auto die bij een ongeval betrokken is, kunt u uw schade veelal verhalen, ook al is het ongeval te wijten aan de schuld van de bestuurder van de auto waarin u zat.

Schade
Het slachtoffer krijgt vaak met veel verschillende schadecomponenten te maken. Niet alle posten liggen even voor de hand. Voorbeelden van schade zijn: smartengeld, kosten voor huishoudelijke hulp, reiskosten voor artsenbezoek, eigen risico voor ziektekosten, inkomensschade/verlies van arbeidsvermogen, verlies van zelfwerkzaamheid en pensioenschade.

De zelfstandig ondernemer of zzp’er is extra kwetsbaar. Op het moment dat een ondernemer schade oploopt heeft dat grote gevolgen voor de continuïteit van het bedrijf. Het werk blijft liggen en de kosten lopen door. Boogaard Advocaten heeft veel ervaring met de afwikkeling van complexe schades, zowel voor particulieren als zelfstandig ondernemers.

Deskundige hulp veelal gratis
Het eerste oriënterende gesprek met een letselschadeadvocaat is altijd kosteloos en vrijblijvend. Bij gebleken aansprakelijkheid worden de kosten van de letselschadeadvocaat vrijwel altijd volledig vergoed door de aansprakelijke partij c.q. diens verzekeraar. Een letselschadeadvocaat kost u dan niets.

Alleen ingeval van eigen schuld of als een gerechtelijke procedure noodzakelijk is (dat is niet vaak het geval), geldt een andere regeling. De letselschadeadvocaat geeft u voor aanvang van de werkzaamheden duidelijkheid omtrent een eventuele bijdrage aan de kosten van uw zijde.

No cure no pay
Desgewenst kan Boogaard Advocaten met u afspraken maken over resultaatgerelateerde beloning (no cure no pay). Overigens heeft het in de praktijk alleen zin om een dergelijke afspraak te maken indien de aansprakelijkheid niet vaststaat. Staat de aansprakelijkheid vast, dan komen de advocaatkosten immers vrijwel altijd voor vergoeding in aanmerking. Anders dan menig slachtoffer denkt, is het in de praktijk lang niet altijd aantrekkelijk om op no cure no pay basis in zee te gaan met een belangenbehartiger. Vaak is dit ronduit nadelig voor het slachtoffer. Laat u zich om die reden objectief en deskundig adviseren.

Second opinion
In een al lopende letselschade- of overlijdensschadezaak kunt u voor een second opinion altijd vrijblijvend advies bij Boogaard Advocaten inwinnen.

Informatie
Voor meer nuttige informatie zie tevens:

www.letselschaderaad.nl
www.verkeersongeval.nl

 

Contactpersonen

mr. J.J. (Johan) Spijk