Incasso van vorderingen

Bij de incasso van vorderingen dient met beleid te worden gehandeld. Met het oog op het behoud van de handelsrelatie verdient het de voorkeur om indien mogelijk een procedure te vermijden. Boogaard Advocaten heeft veel ervaring met het maken van de juiste afweging omtrent het incasseren van vorderingen.

De redenen voor het onbetaald laten van de facturen door de schuldenaar zijn divers. Soms is de schuldenaar zich niet bewust van de wanbetaling en is een aanmaning voldoende. Als de schuldenaar niet meteen in staat is om het gevorderde bedrag te betalen, kan een betalingsregeling worden overeengekomen. De incasso verloopt minder voortvarend indien het facturen betreffen waarvan de leveranties of de bedragen worden betwist. Als het aangaan van de dialoog niets oplevert, kan eventueel conservatoir beslag worden gelegd en een procedure voor de rechter worden gestart.

In tegenstelling tot een incassobureau of een deurwaarder kan een incassoadvocaat conservatoir beslag leggen en een procedure bij de rechtbank starten. Door van het begin af aan een incassoadvocaat in de arm te nemen, kan de zaak met meer voortvarendheid worden behandeld dan wanneer de zaak pas op een later moment aan een advocaat wordt overgedragen. Daarnaast beschikt een incassobureau of deurwaarder niet over de benodigde juridische kennis om uw belangen voldoende te kunnen behartigen in een procedure bij de rechter. De incassokosten kunnen veelal worden verhaald op de schuldenaar.

Boogaard Advocaten beschikt over de benodigde expertise om u van dienst te zijn bij onder andere:

  • het aanmanen van de schuldenaar
  • het overeenkomen van betalingsregelingen met de schuldenaar
  • het leggen van conservatoir of executoriaal beslag
  • het uitwinnen van gelegde beslagen
  • het (dreigen met het) aanvragen van het faillissement van de schuldenaar
  • het executeren van buitenlandse vonnissen (exequaturprocedure)
  • procedures
  • arbitrages
  • mediation

 

Contactpersonen

mr. J. (Jan) Boogaard
mr. J.J. (Johan) Spijk

mw. mr. J.C.P. (Kimberley) van der Heijden