Personen- en familierecht

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht betreft doorgaans precaire zaken, waarbij de emoties hoog kunnen oplopen. Tegelijkertijd kunnen grote financiële belangen een rol spelen. De advocaten van Boogaard Advocaten helpen u bij het vinden van het juiste evenwicht tussen het emotionele en het financiële aspect van de zaak.

Bij het personen- en familierecht gaat het om zaken in de gezins- of familiesfeer. Te denken valt aan echtscheidingen, afstamming, kinderbeschermingsmaatregelen en erfrecht. Met name bij echtscheidingen kunnen de partijen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan, terwijl met het oog op het maken van goede afspraken communicatie van essentieel belangrijk is. Dit geldt eens te meer als er kinderen in het spel zijn. Indien een praktisch en zakelijk overleg niet (meer) mogelijk is, kan wellicht mediation een oplossing bieden. Zodoende wordt niet alleen het zakelijke geschil beslecht, maar tevens het onderliggende emotionele conflict behandeld. Afspraken die door partijen zelf in het kader van mediation zijn gemaakt, worden doorgaans beter nageleefd dan afspraken die door de rechter zijn opgelegd. Wanneer de emoties zodanig hoog zijn opgelopen dat zelfs mediation geen uitkomst kan bieden, zal de rechter de knoop dienen door te hakken.

Boogaard Advocaten beschikt over gedegen kennis en ervaring op het gebied van personen- en familierecht bij onder andere:

 

 • het opstellen van huwelijksvoorwaarden, partnervoorwaarden of een samenlevingscontract
 • echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap
 • boedelverdeling of het afwikkelen van huwelijksvoorwaarden c.q. partnervoorwaarden
 • het afwikkelen van een samenlevingscontract
 • beëindiging van de samenwoning zonder samenlevingscontract
 • het opstellen van een ouderschapsplan
 • kinder- en partneralimentatie
 • het vaststellen van een omgangsregeling
 • erfrecht
 • bemiddeling of mediation
 • procedures

 

Contactpersonen

mr. J. (Jan) Boogaard