mw. mr. J.C.P. (Kimberley) van der Heijden

Kimberley van der Heijden is advocaat vastgoedrecht en verbintenissenrecht bij Boogaard Advocaten. In 2022 heeft zij de postacademische specialisatieopleiding “Onroerend goed” aan de Grotius Academie gevolgd en succesvol afgerond.

In 2014 heeft Kimberley haar universitaire opleiding rechtsgeleerdheid, met als afstudeerrichtingen privaatrecht en strafrecht, cum laude afgerond aan de Universiteit van Tilburg. Kort daarna is zij als juridisch medewerker in dienst getreden bij Boogaard Advocaten in Middelburg. In januari 2017 is zij als advocaat beëdigd. Vervolgens heeft zij zich in het vastgoedrecht gespecialiseerd. Daartoe heeft zij onder andere in 2022 de postacademische specialisatieopleiding “Onroerend goed” aan de Grotius Academie gevolgd, waarvoor zij cum laude is geslaagd.

Kimberley staat particulieren en ondernemers bij in uiteenlopende zaken, waarbij de nadruk ligt op het vastgoedrecht en het verbintenissenrecht. Zij adviseert en assisteert haar cliënten bij kwesties zoals:

 • Het opstellen en beoordelen van contracten;
 • Het opstellen van aanmaningen, sommaties en ingebrekestellingen (wanprestatie);
 • Vorderingen uit onrechtmatige daad;
 • Vorderingen uit onverschuldigde betaling;
 • Vorderingen uit ongerechtvaardigde verrijking;
 • Vorderingen uit zaakwaarneming;
 • Non-conformiteit;
 • Bouwgeschillen;
 • Huurbeëindiging;
 • Schikkingsonderhandelingen;
 • Conservatoire- en executoriale beslaglegging;
 • Het aanvragen van het faillissement van de schuldenaar;
 • Het indienen van zienswijzen in bestuursrechtelijke procedures;
 • Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift;
 • Het verzoek aan een bestuursorgaan een besluit te nemen;
 • Bestuursrechtelijk toezicht en handhaving.


De werkwijze van Kimberley kenmerkt zich door betrokkenheid, kritische oordeelsvorming en oplossingsgerichtheid. Daarbij stelt zij het belang van de cliënt voorop. Indien mogelijk tracht zij juridische geschillen met de tegenpartij te schikken.


Beëdigd als advocaat:

2017


Lidmaatschappen:

Vereniging Jonge Onroerend Goed Juristen, Vereniging voor Burgerlijk Recht, Vereniging voor Bestuursrecht 

Talen:

Nederlands en Engels

 

Rechtsgebiedenregister:

Kimberley heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 

- Vastgoedrecht

 • Bouwrecht
 • Erfdienstbaarheden
 • Erfpacht
 • Burenrecht

- Huurrecht

 • Woonruimte
 • Bedrijfsruimte

 

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

tel: +31(0)118 623 655 mob: 06 - 30 10 68 12 Neem contact op