mw. mr. J.C.P. (Kimberley) van der Heijden

Kimberley van der Heijden is advocaat verbintenissenrecht, vastgoedrecht en bestuursrecht bij Boogaard Advocaten.

In 2014 heeft Kimberley haar opleiding rechtsgeleerdheid, met als afstudeerrichtingen privaatrecht en strafrecht, aan de Universiteit van Tilburg afgerond. Kort daarna is zij als juridisch medewerkster in dienst getreden bij Boogaard Advocaten in Middelburg. In januari 2017 is zij als advocaat beëdigd.

Kimberley voert een algemene praktijk, waarbij de nadruk ligt op het verbintenissenrecht, vastgoedrecht en bestuursrecht. Zij adviseert en assisteert haar cliënten bij kwesties zoals:

 • Het opstellen en beoordelen van contracten;
 • Het opstellen van aanmaningen, sommaties en ingebrekestellingen (wanprestatie);
 • Vorderingen uit onrechtmatige daad;
 • Vorderingen uit onverschuldigde betaling;
 • Vorderingen uit ongerechtvaardigde verrijking;
 • Vorderingen uit zaakwaarneming;
 • Non-conformiteit;
 • Bouwgeschillen;
 • Huurbeëindiging;
 • Schikkingsonderhandelingen;
 • Conservatoire- en executoriale beslaglegging;
 • Het aanvragen van het faillissement van de schuldenaar;
 • Het indienen van zienswijzen;
 • Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift;
 • Het verzoek aan een bestuursorgaan een besluit te nemen;
 • Bestuursrechtelijk toezicht en handhaving.


De werkwijze van Kimberley kenmerkt zich door betrokkenheid, kritische oordeelsvorming en oplossingsgerichtheid. Daarbij stelt zij het belang van de cliënt voorop. Indien mogelijk tracht zij juridische geschillen met de tegenpartij te schikken.


Beëdigd als advocaat:

2017


Lidmaatschappen:

Vereniging Jonge Onroerend Goed Juristen, Vereniging voor Burgerlijk Recht, Vereniging voor Bestuursrecht 

Talen:

Nederlands en Engels

 

Rechtsgebiedenregister:

Kimberley heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 

- Huurrecht

 • Woonruimte
 • Bedrijfsruimte

- Letselschaderecht

 

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

tel: +31(0)118 623 655 mob: 06 - 30 10 68 12 Neem contact op