Secretarieel medewerker

Boogaard Advocaten is regelmatig op zoek naar mensen die ons secretariële team willen versterken. 

De secretaresses bij ons kantoor hebben zowel een ondersteunende als een representatieve taak. Zij staan cliënten telefonisch of persoonlijk te woord en plannen afspraken met de advocaten. Zij ondersteunen de advocaten door het verzorgen van correspondentie en het bijhouden van de agenda, het bewaken van termijnen, het verwerken van administratie en het bijhouden van het archief, de bibliotheek en de dossierkasten etcetera. Waar nodig springen zij elkaar bij en tezamen vormen zij een hecht team, dat meewerkt aan een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met mw. M.P. (Mariët) Pieterse, office manager, via
0118 – 630 040. Sollicitaties, vergezeld van curriculum vitae en cijferlijsten, kunt u zenden via:


Boogaard Advocaten
t.a.v. mw. M.P. (Mariët) Pieterse
postbus 616
4330 AP Middelburg