Forensisch onderzoek

Misstanden binnen ondernemingen en organisaties, zoals fraude, financieel wanbeleid en corruptie, hebben altijd juridische consequenties. Ter beperking van negatieve gevolgen van deze misstanden is het van belang in een zo vroeg mogelijk stadium onderzoek te doen.

Het interne onderzoek naar misstanden dient zich onafhankelijk en voortvarend te voltrekken. De reikwijdte van het onderzoek dient ruim, maar niet onbegrensd te zijn. Dit draagt bij aan de geloofwaardigheid van het onderzoek. Ook bestaat daardoor snel duidelijkheid over de gevolgen voor het bedrijf of de organisatie. Boogaard Advocaten adviseert welke stappen genomen dienen te worden voor – bijvoorbeeld – het verkrijgen en behouden van vergunningen of het treffen van maatregelen.

Door het onderzoek door Boogaard Advocaten te laten uitvoeren, profiteert de onderneming of de organisatie van het verschoningsrecht van advocaten. Dit betekent dat de ingeschakelde advocaten onderzoeksgegevens en andere data kunnen afschermen van de buitenwereld. De informatie-uitwisseling kan in vertrouwelijkheid plaatsvinden. Dit komt de waarheidsvinding ten goede. Daarnaast wordt misbruik door partijen die claims willen indienen voorkomen en wordt de privacy van betrokkenen beschermd.

Boogaard Advocaten beschikt over de vereiste kennis, expertise en ervaring om met voortvarendheid misstanden te kunnen analyseren en daarover te rapporteren. Voor zover externe expertise vereist is, kan Boogaard Advocaten een beroep doen op onder meer gespecialiseerde accountants en IT-consultants.

 

Boogaard Advocaten is u graag van dienst bij:

  • het verrichten van forensisch onderzoek, waaronder het interviewen van getuigen;
  • het aansturen van derden die bij forensisch onderzoek zijn betrokken;
  • het rapporteren van resultaten van forensisch onderzoek;
  • het adviseren van (rechts)maatregelen in het belang van het forensisch onderzoek, waaronder het beveiligen en analyseren van elektronische gegevens (e-discovery) of het op non-actief stellen van bepaalde medewerkers;
  • het adviseren van (rechts)maatregelen op basis van de resultaten van het forensisch onderzoek, waaronder het aansprakelijk stellen van een verantwoordelijk bestuurslid;
  • het opsporen en terughalen van vermogensbestanddelen (asset tracing and recovery);
  • onderhandelingen over schikkingen met autoriteiten, zoals toezichthouders en justitie.

Contactpersonen

mr. J. (Jan) Boogaard
mw. mr. S. (Samantha) Saija