Wijziging wettelijke rente per 1 januari 2015

Indien een schuldenaar in gebreke blijft met het voldoen van de betaling van een geldsom, kan daarover wettelijke rente verschuldigd zijn. Doorgaans is de wettelijke rente pas verschuldigd, nadat de schuldenaar in gebreke is gesteld. Het is daarom van belang dat de schuldenaar een rechtsgeldige ingebrekestelling ontvangt. Indien betaling langere tijd achterwege blijft, kan het rentebedrag snel oplopen.

De wettelijke rente wordt met ingang van 1 januari 2015 verlaagd van 3% naar 2%. Bij handelstransacties bedraagt de wettelijke rente 8,05%. In een overeenkomst (of algemene voorwaarden) mag worden afgeweken van de wettelijke rente.

De onderstaande contactpersonen informeren u graag over de mogelijkheden wettelijke rente in rekening te brengen. 


Contactpersonen

mr. J.J. (Johan) Spijk 

mw. mr. drs. M.H.J.W. (Marjanneke) Dijkman

Terug naar overzicht