Nieuwe regels kinderalimentatie

Met de invoering van de Wet hervorming kindregelingen per 1 januari 2015 hebben alleenstaande ouders die in aanmerking komen voor een kindgebonden budget recht op een verhoging van dit kindgebonden budget met maximaal € 3.050,- per jaar. Dit betreft de zogenaamde alleenstaande-ouderkop op het kindgebonden budget.

Bij de vaststelling van kinderalimentatie volgen de rechtbanken in beginsel de richtlijnen die zijn vastgesteld door de landelijke Expertgroep Alimentatienormen. Op basis van deze richtlijnen moet het kindgebonden budget worden afgetrokken van het bedrag dat nodig is voor het levensonderhoud van de kinderen (de behoefte). Dit heeft tot gevolg dat gescheiden ouders minder of in sommige gevallen zelfs helemaal geen alimentatie meer voor hun kinderen hoeven te betalen.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant volgt, net als de meeste rechtbanken in Nederland, de richtlijn. Naast het hogere kindgebonden budget is het aftrekvoordeel voor ouders die kinderalimentatie betalen op 1 januari 2015 vervallen. In veel gevallen hebben de wetswijzigingen tot gevolg dat in het verleden vastgestelde (kinder)alimentatiebedragen niet meer voldoen aan de normen. Voor ouders die kinderalimentatie betalen is dit aanleiding om de hoogte van de door hen te betalen kinderalimentatie kritisch tegen het licht te laten houden. Het is alleen mogelijk om de kinderalimentatie te wijzigen in onderling overleg of na een uitspraak van de rechtbank.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, of wilt u uw alimentatie laten herberekenen, neem dan contact op met Huib Struijk.

Terug naar overzicht