Kettingbotsing A58

Op 16 september 2014 heeft een reeks van ongevallen in dichte mist op de A58 plaatsgevonden met als trieste balans twee doden en tal van (zwaar)gewonden. Voor slachtoffers is het van belang om te weten dat zij als inzittenden (niet zijnde bestuurders) hun schade volledig vergoed kunnen krijgen ongeacht de beantwoording van de schuldvraag. Ditzelfde geldt voor bestuurders van auto’s voor wie, naast de wettelijk verplichte WAM-dekking, een schadeverzekering inzittenden (SVI ) is afgesloten. Voor slachtoffers, die kampen met letsel als gevolg van de aanrijdingen, geldt in ieder geval de aanbeveling om deskundig advies in te winnen. Aan een eerste adviesgesprek zijn geen kosten verbonden. Blijkt de schade verhaalbaar, dan worden de kosten van een advocaat nagenoeg altijd gedekt door de verzekering. In de praktijk betekent dit dat de hulp van een advocaat voor het slachtoffer veelal kosteloos is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Huib Struijk

Terug naar overzicht