Berichten

Wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 juli 2015

Met ingang van 1 juli 2015 wijzigt het arbeidsrecht door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Enkele hoofdpunten verdienen de aandacht.

 

Ketenregeling

De ketenregeling bepaalt wanneer de laatste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in reeks wordt...

Nieuwe regels kinderalimentatie

Met de invoering van de Wet hervorming kindregelingen per 1 januari 2015 hebben alleenstaande ouders die in aanmerking komen voor een kindgebonden budget recht op een verhoging van dit kindgebonden budget met maximaal € 3.050,- per jaar. Dit...

Boogaard Advocaten kiest voor duurzame energie

In de maand maart 2015 worden op het dak van het kantoor van Boogaard Advocaten aan de Buitenruststraat 14 te Middelburg 126 zonnepanelen aangebracht. Daarmee kan Boogaard Advocaten voor een groot deel op duurzame wijze in haar energiebehoefte...

Wijziging wettelijke rente per 1 januari 2015

Indien een schuldenaar in gebreke blijft met het voldoen van de betaling van een geldsom, kan daarover wettelijke rente verschuldigd zijn. Doorgaans is de wettelijke rente pas verschuldigd, nadat de schuldenaar in gebreke is gesteld. Het is...

Wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2015

Met ingang van 1 januari 2015 wijzigt het arbeidsrecht door het in werking treden van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Enkele ontwikkelingen verdienen de aandacht. 


Concurrentiebeding

In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die op of na 1...

Hoogste score klanttevredenheid

Boogaard Advocaten is een van de netwerkkantoren met wie zorgverzekeraar CZ zaken doet in het kader van de verhaalsservice. In dit kader draagt Boogaard Advocaten zorg voor het verhaal van (letsel)schade op degene die aansprakelijk is ten behoeve...

No cure no pay

“No cure no pay” klinkt aantrekkelijk, maar in de praktijk wordt het slachtoffer vaak voor de gek gehouden. Slachtoffers weten vaak niet dat de kosten van een advocaat veelal worden gedekt door de verzekering. Dit wil zeggen dat er voor het...

Kettingbotsing A58

Op 16 september 2014 heeft een reeks van ongevallen in dichte mist op de A58 plaatsgevonden met als trieste balans twee doden en tal van (zwaar)gewonden. Voor slachtoffers is het van belang om te weten dat zij als inzittenden (niet zijnde...