mw. mr. S. Delen BA

Sietske Delen is juridisch medewerker bij Boogaard Advocaten. Zij ondersteunt de advocaten bij werkzaamheden op uiteenlopende rechtsgebieden.

In juni 2017 is Sietske als juridisch medewerker in dienst getreden bij Boogaard Advocaten. Kort daarna heeft zij haar opleiding rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg afgerond. Daarbij heeft de focus gelegen op het privaatrecht. Tijdens haar opleiding heeft Sietske zich gedurende een half jaar in het Duitse recht verdiept aan Heidelberg University.

Sietske ondersteunt de advocaten in de algemene praktijk, waarbij de nadruk ligt op letselschadekwesties, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Zij adviseert en assisteert haar cliënten bij kwesties zoals:

  • Verkeersongevallen;
  • Arbeidsongevallen of bedrijfsongevallen;
  • Medische fouten;
  • Ongevallen tijdens sport of spel;
  • Ongevallen in de particuliere sfeer;
  • Vorderingen uit wanprestatie en onrechtmatige daad;
  • Het opstellen en beoordelen van (arbeids)overeenkomsten;
  • Ontslag en ontslagvergoeding(en);
  • Werkgeversaansprakelijkheid.


Dankzij haar eerdere studie aan University College Roosevelt is Sietske breed opgeleid. De financiële en economische inzichten die zij daarbij heeft opgedaan, staan haar ten dienste bij de nauwgezette uitvoering van haar werkzaamheden.

Talen


Nederlands, Engels en Duits